Izradu stranice i projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta
Ulaganje u nabavu radne opreme za pokretanje podružnice tvrtke SADORA d.o.o., KK.08.2.1.16.0113
Naziv korisnika
SADORA d.o.o. , Ulica Huge Ehrlicha 5, 10 000 ZAGREB
Kratki opis projekta, njegovih ciljeva i rezultata
Svrha projekta je ulaganjem u radnu opremu i marketing doprinijeti povećanju kapaciteta i konkurentnosti poslovanja tvrtke putem zadovoljenja tržišne potražnje na području Sisačko-moslavačke županije. Planiranim ulaganjima povećati će se broj zaposlenih i povećati prihodi od prodaje.
Ukupna vrijednost projekta
40.385,40 EUR
Ukupni prihvatljivi troškovi
40.385,40 EUR
EU sufinanciranje projekta
34.327,59 EUR
Razdoblje provedbe projekta
Razdoblje provedbe projekta je od 3.lipnja 2022. do 31.prosinca 2023. godine
Kontakt osoba za više informacija o projektu
Hrvoje Hoić, prokurist
+385 91 971 3350
Linkovi
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Izradu stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost tvrtke „Sadora d.o.o.”.