Naručite proizvod:

EcoHidro impregnacija (3L)

25,31 

(1 dan)

EcoHidro hidroizolacijsko sredstvo (3L) – silikatna disperzija – za impregnaciju svih vrsta mortova, žbuka i betona; učvršćivanje podloge i stabilizaciju podloge kod instaliranja sljedećih/završnih slojeva.
Predstavlja trajno rješenje (minimalni vijek pune izvedbe je 15 godina) za eliminaciju odvijanja kapilarnog vlaženja.
Instalacija se vrši iznutra, direktnim nanošenjem na sporno područje u optimalna 3 sloja (0,45 kg/m2), što znači da je pakiranje dovoljno za kvalitetnu obradu 6,6 m2 prostora.
Pakiranje je predviđeno za upotrebu uz EcoTherm toplinsku izolaciju (5L).

Opis

EcoHidro hidroizolacijsko sredstvo (3L) – silikatna disperzija – za impregnaciju svih vrsta mortova, žbuka i betona; učvršćivanje podloge i stabilizaciju podloge kod instaliranja sljedećih/završnih slojeva.
Predstavlja trajno rješenje (minimalni vijek pune izvedbe je 15 godina) za eliminaciju odvijanja kapilarnog vlaženja.
Instalacija se vrši iznutra, direktnim nanošenjem na sporno područje u optimalna 3 sloja (0,45 kg/m2), što znači da je pakiranje dovoljno za kvalitetnu obradu 6,6 m2 prostora.
Pakiranje je predviđeno za upotrebu uz EcoTherm toplinsku izolaciju (5L).

Primjena:
– Za impregnaciju poroznih i vodonepropusnih materijala
– Aplikacija na podloge od cementa, vapna, starih mortova kod restauracije i sanacije
Svojstva:
– Fino disperzirane čestice duboko penetriraju i brtve porozitet građevinskog
materijala i čine ga vodonepropusnim i otpornim na vlagu i atmosferalije
– Visoko-kvalitetne supstance imaju veliku moć ljepljenja i adhezije
– Hidrofobnost
– Mortovima, žbukama, ljepilima i drugim masama osigurava značajno prijanjanje
za podlogu, te povećava njihovu čvrstoću i elastičnost
– Stabilizira postojeća oštećenja i dotrajalost podloge

Sve cijene iskazane su bez PDV-a.