Kapilarna oboljenja na unutarnjim zidovima građevina nastaju iz više razloga kao npr. dotrajalost zgrade ili nestručni radovi. Najčešće se prepoznaju po neugodnim mirisima vlage, razvoju štetnih gljivica ili plijesni na površini zidova i sl.

Sanaciju zidova od kondenzacijske vlage i plijesni vršimo u dvije faze, hidroizolacijom i termoizolacijom.

U prvoj fazi sanacije vrši se impregnacija hidroizolacijskim proizvodom „EcoHidro“ kojeg je potrebno aplicirati na prethodno očišćenu i zdravu strukturu zida. Ova faza sastoji se od nanošenja proizvoda u 1-3 sloja u vremenskom razmaku 3-6 sati, ovisno o jačini kapilarnog oboljenja tretiranog zida. Svrha proizvoda je ispuniti pore građevinskih materijala što onemogućuje proces kapilarnog vlaženja i posljedica koje proizvodi.

Druga faza, u slučaju manjih oštećenja, započinje  apliciranjem termoizolacijskog proizvoda „EcoTherm“. Sanacija se vrši nanošenjem smjese nazubljenom gletericom i zaglađivanjem do debljine od svega 1 mm u dva sloja, s razmakom sušenja od 6 sati po sloju. Svrha proizvoda je potpuna eliminacija procesa kondenzacije uz poboljšanje energetske ugode samog objekta.

Prva faza, hidroizolacija poizvodom „EcoHidro“, osigurava potpuno zdrave i zaštićene zidove, dok druga faza, termoizolacija proizvodom „EcoTherm“, stvara uštedu energije i ljeti i zimi.

Proizvodi na raspolaganju

Sanaciju vršimo proizvodima EcoTherm

Mala oštećenja zidova  možemo sasnirati  sami, za velika, u kojima je plijesan oštetila strukturu  materijala, potrebna je stručna sanacija.